top of page

Kosten

 

Gesprekken:
Je kunt gesprekken aanvragen met een doorverwijzing van de huisarts (basis of specialistische GGZ) en je kunt gesprekken aanvragen zonder een doorverwijzing van de huisarts (psychologische gesprekken of relatietherapie). Kijk hieronder wat de consequenties zijn voor de vergoedingen.

Gesprekken met doorverwijzing van de huisarts: basis of specialistische GGZ
Psychologenpraktijk Lexmond werkt als ambulante GGZ praktijk in nauwe samenwerking met psychotherapeut Rixt van Sliedrecht en GZpsycholoog Anja Terlouw en onder hun supervisie. Er is dan een verwijzing nodig naar:” basis of specialistische GGZ". 

BasisGGZ is maximaal 12 gesprekken en Specialistisch GGZ wat nodig is voor de behandeling van complexere problematiek.
De gesprekken worden dan vergoed uit het basispakket. Natuurlijk heb je altijd je wettelijke eigen risico wat je moet betalen.

We vragen je om per 1 januari van het volgende jaar een restitutie verzekering te nemen met 100 procent vergoeding voor ongecontracteerde hulpverleners. Wij werken namelijk het eerste jaar voor de vergoeding die jij krijgt uitbetaald ( met een natura verzekering vaak 75 procent).  Je hoeft ons dus het eerste jaar alleen te betalen wat jij krijgt uitbetaald van de zorgverzekering. Alleen als je wettelijke eigen risico er extra wordt afgetrokken dien je dat bij te betalen. Dus verder niets! Het tweede behandeljaar willen we graag 100 procent vergoeding krijgen en daarom heb je dan een restitutie verzekering nodig. Als je deze verzekering neemt hoef je dus  nooit iets bij te betalen. Als u het tweede behandeljaar geen restitutieverzekering hebt moet je tot honderd procent bijbetalen. Als dat een probleem is horen we dat graag en zoeken een oplossing. Geld mag namelijk nooit een reden zijn om niet behandeld te worden. Let op: u blijft zelf verantwoordelijk om de factuur vergoed te krijgen van uw zorgverzekering. 

Cliënten die verzekerd zijn bij Zorg en Zekerheid nemen wij niet in behandeling omdat zij SGGZ bij ongecontracteerden met twee behandelaren niet vergoeden. 

 

Gesprekken zonder doorverwijzing 

Een consult kost 125 euro voor een uur. Een uur consult is in de praktijk ongeveer 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage tijd.

Registratie
De regiebehandelaren zijn allen BIG geregistreerd en lid van NIP, NVP en Nederlandse Vereniging van Psychiaters.

Praktijk AGB code: Psychologische Zorgverleners 94-56517 

Kwaliteitsstatuut

Alle regiebehandelaren hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat in de praktijk te vinden is.


 

bottom of page