top of page

Kosten

 

Gesprekken:
Je kunt gesprekken aanvragen met een doorverwijzing van de huisarts (basis of specialistische GGZ) en je kunt gesprekken aanvragen zonder een doorverwijzing van de huisarts (psychologische gesprekken of relatietherapie). Kijk hieronder wat de consequenties zijn voor de vergoedingen.

Gesprekken met doorverwijzing van de huisarts: basis of specialistische GGZ
Psychologenpraktijk Lexmond werkt als ambulante GGZ praktijk in nauwe samenwerking met psychotherapeut Rixt van Sliedrecht en onder hun supervisie. Er is dan een GGZ verwijzing nodig. 

Psychologenpraktijk Lexmond heeft geen contracten met de zorgverzekering. Dat betekent dat

als je een basis restitutie verzekering hebt, die GGZ zonder contracten 100 procent vergoed, je niets bij hoeft te betalen.

Als je een basis natura verzekering hebt moet je ongeveer 25 of 35 procent van de factuur zelf bijbetalen. Dat hangt af van de verzekering die je hebt gekozen. 

In uitzonderlijke gevallen kunnen we besluiten dat je niet hoeft bij te betalen, Bijv als je financieel daar echt geen mogelijkheden voor hebt. Je wettelijke eigen risico moet je altijd zelf betalen. 

Je dient dus zelf de facturen in bij de zorgverzekeraar en betaalt zelf onze factuur.

Gesprekken zonder doorverwijzing 

Een consult kost 135 euro voor een uur. Een uur consult is in de praktijk ongeveer 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten rapportage tijd.

Registratie
De regiebehandelaren zijn allen BIG geregistreerd en lid van NIP, NVP en Nederlandse Vereniging van Psychiaters.

Praktijk AGB code: Psychologische Zorgverleners 94-56517 

Kwaliteitsstatuut

Alle regiebehandelaren hebben een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat in de praktijk te vinden is.


 

bottom of page